Kreu Ekonomi 2000 persona të kesaj kategorie perfitojnë nga 600 euro. Apliko ketu

2000 persona të kesaj kategorie perfitojnë nga 600 euro. Apliko ketu

nga Flamur Berisha

Ministria e Arsimit ka shpallur konkurs për subvencionimin e maturantëve për ndjekjen e kurseve në fushën e Teknologjisë Informative

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, përmes një Memorandumi Bashkëpunimi, ka shpallur konkurs për subvencionimin e maturantëve për kurse të trajnimit në fushën e Teknologjisë Informative.

Kuponët për kurset në fushën e TI do t’iu ndahen 2000 maturantëve, të cilët jenë shtetas të Republikës së Kosovës, janë nxënës të rregullt në arsimin formal publik në klasën e XII për vitin shkollor 2021/2022. Ndërsa kriteri për të fituar kuponë për kurse të trajnimit në fushën e Teknologjisë informative është nota mesatare e suksesit nga dëftesa e klasës XI.

Vlera e kuponit është 600 euro, ku shuma prej 200 euro ndahet për mbulimin e shpenzimeve indirekte (transporti, ushqimi). 300 euro ndahen për rimbursimin e shpenzimeve direkte (pagesa për regjistrimin e kursit), ndërsa 100 euro ekzekutohen pas përfundimit me sukses të trajnimit dhe marrjes së certifikatës.Kuotat për përfituesit e kuponëve do të ndahen proporcionalisht sipas numrit të nxënësve për shkollat e mesme të larta profesionale dhe gjimnaze. Në komunat – shkollat ku ka maturantë të komuniteteve jo-shumicë, të njëjtit mund të përfitojnë deri në 10% të kuponëve në nivel shkolle.

Në komunat – shkollat ku ka nxënës me nevoja të veçanta, të njëjtit mund të përfitojnë masa të kuponëve deri në 10 % Konkursi do të jetë i hapur 14 ditë, nga data: 16/11/2021 deri më 30/11/2021, në ora 23:59.

https://masht.rks-gov.net/…/konkursi-per-kupone-per…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni