Kreu Ekonomi 40 milion euro do të ndahen për këtë kategori!

40 milion euro do të ndahen për këtë kategori!

nga Flamur Berisha

Ky fond do te shkoje tek fondi per garanci kreditore. Pra eshte bere rritja e kapitalit për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore në shumë 40,000,000 € (dyzetë milionë euro)

Ju gjithashtu mund të pëlqeni