Kreu Ekonomi 90% te shitjes i kamë përmes llogarisë bankare, 10% me kesh, a jam i obliguar të pajisem me arke fiskale?

90% te shitjes i kamë përmes llogarisë bankare, 10% me kesh, a jam i obliguar të pajisem me arke fiskale?

nga Flamur Berisha

Biznesi per pjesen e operimit me 90% nuk eshte i obliguar te pajiset me arke fiskale, mirpo nese biznesi operon me kesh (para ne dore) ku shitjet i behen drejteperdrejte qytetareve atehere biznesi eshte i obliguar te pajiset me arke fiskale dhe ti leshoje kupon per gjdo shitje te realizuar me para ne dore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni