Kreu Ekonomi A duhet të deklarohet dhe paguhen kontributet pensionale për individë që janë duke kryer praktikë?

A duhet të deklarohet dhe paguhen kontributet pensionale për individë që janë duke kryer praktikë?

nga Flamur Berisha

Punëdhënësi (biznesi) për pagesat që i bën për personat fizikë jo-afaristë (praktikantët) obligohet të mbaj tatimin në burim në paga dhe kontribute pensionale, ashtu siç është përcaktuar me Ligj, pra duhet të trajtohen sikurse të punësuarit e tjerë.

Për praktikantët të cilët angazhohen për kohë të caktuar dhe të cilët nuk paguhen nga punëdhënësi, duhet të dëshmohet me marrëveshje që praktika është pa kompensim.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni