Kreu Ekonomi A duhet të deklarojnë dhë paguajnë TVSH-në personat fizik!

A duhet të deklarojnë dhë paguajnë TVSH-në personat fizik!

nga Flamur Berisha

Personi fizik që zhvillon disa aktivitete ekonomike në Kosovë (konsulencë, qiradhënie, shërbime të tjera) duhet të regjistrohet dhe deklarojë TVSH-në që nga momenti kur ai person kalon pragun e qarkullimit prej 30,000 €. Ai duhet të ndjek procedurat e rregullta për t’u regjistruar për certifikatë të TVSH-së.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni