Kreu Ekonomi A duhet te vendoset data e Dudit apo data e Faturës në Librin e blerjes?

A duhet te vendoset data e Dudit apo data e Faturës në Librin e blerjes?

nga Flamur Berisha

Per deklarim dhe trajtim te ATK-se duhet te vendoset data e dudit pasi kjo date konsiderohet zhdoganim dhe hyrje brenda territorit te Kosoves.

Dhe jane kryer te gjitha pagesat e rregullta doganore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni