Kreu Ekonomi A jenë të liruar nga interesi edhe tatimpaguesit të cilët kanë lidhë marveshje me ATK për pagesë të detyrimeve tatimore?

A jenë të liruar nga interesi edhe tatimpaguesit të cilët kanë lidhë marveshje me ATK për pagesë të detyrimeve tatimore?

nga Flamur Berisha

Te liruar nga interesi do te konsiderohen edhe tatimpaguesit te cilat kane lidhe marveshje me ATK per pagese me keste te detyrimeve tatimore, per periudhen janar-dhjetor 2020 me kusht qe tatimpaguesi kryen pagesen e plote te tatimit baze (kryegjese) per kete periudhe deri me 31.12.2020

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19.Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të përcaktoj dhe sqaroj procedurat nga aspekti tatimor për implementimin e nenit 6,7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19.Vendimin Shpjegues Publik Nr.01/2020 – për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së, në këtë link:https://bit.ly/3m9HL9t

Ju gjithashtu mund të pëlqeni