Kreu Ekonomi A ju takojnë punetoreve apo bizneseve paratë e ndara nga qeveria e Kosoves?

A ju takojnë punetoreve apo bizneseve paratë e ndara nga qeveria e Kosoves?

nga Flamur Berisha

Për subvencionim të pagës së punëtorëve, mund të aplikoj punëdhënësi, nëse është:

o Biznes me aktivitet të vetëm gastronominë;
o Biznes me nën-sektor gastronominë, vetëm për stafin e angazhuar në gastronomi;
o Biznes që ushtron aktivitetin në qendra tregtare të tipit të mbyllur;
o Biznes me aktivitet fitnese dhe palestra; dhe
o Biznes me linja aktive të licencuara për transport ndër-urban të udhëtarëve.

Ndërsa, për subvencionim të qirasë mund të aplikoj Qiramarrësi, nëse është:
o Biznes me aktivitet të vetëm gastronominë; dhe
o Biznes që ushtron aktivitetin në qendra tregtare të tipit të mbyllur.

Personat të cilët do të përfitojnë sipas këtyre masave, kërkesat e tyre do t’i dërgojnë përmes Sistemit Elektronik EDI, më së largu deri më 𝟏𝟏 𝐌𝐚𝐣 𝟐𝟎𝟐𝟏. Keto para duhet te transferohen ne llogari te punetoreve dhe jo te kompanise!

Ju gjithashtu mund të pëlqeni