Kreu Ekonomi A kërkohet edhe prej OJQ-ve të bëhet aplikimi për Numrin Unik Identifikues?

A kërkohet edhe prej OJQ-ve të bëhet aplikimi për Numrin Unik Identifikues?

nga Flamur Berisha

Nga data 11 shkurt 2019, Agjencia për Regjistrim të Bizneseve ka  filluar me sistemin e ri të  regjistrimit dhe pajisjes me Numër Unik Identifikues (NUI) të të gjitha shoqërive tregtare.

Derisa OJQ-të nuk konsiderohen si shoqëri tregtare, si të tilla nuk kërkohet që të pajisen me Numër Unik Identifikues, por identifikimi i tyre vazhdon të bëhet përmes Numrit Fiskal dhe Numrit të Regjistrimit të OJQ-së.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni