Kreu Ekonomi A lejohet të regjistrohet Profatura ne Librin e Blerjes?

A lejohet të regjistrohet Profatura ne Librin e Blerjes?

nga Flamur Berisha

Sipas ligjit te ATK-se profatura nuk lejohet te regjistrohet ne Librin e Blerjes, ajo duhet te zevendsohet me Fature te rregullte, ku kjo fature duhet ti permbaje te gjitha elementet e kerkuara me ligj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni