Kreu Ekonomi A mund të kem më shumë se një pagë primare nga një punëdhënës?

A mund të kem më shumë se një pagë primare nga një punëdhënës?

nga Flamur Berisha

Nese punoni vetem tek nje punedhenes dhe jeni te anagazhuar ne dy apo apo me shume projekte atehere ju mund ti keni paga primare aq sa jeni te angazhuar tek ky punedhenes.

Po ashtu ky punedhenes nese nuk ua ka deklaruar dhe paguar pagat gjate ter vitit (11 muajt e kaluar), punedhenesi mund ta bej ate ne muajin e 12 duke shenuar 12 here pagen primare ne listen e pagave.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni