Kreu Ekonomi A mund të paguaj më shume se 5% kontribute dhe deri ne qfare perqindje eshte maksimumi i lejuar?

A mund të paguaj më shume se 5% kontribute dhe deri ne qfare perqindje eshte maksimumi i lejuar?

nga Flamur Berisha

Kontributet –Sipas ligjit, përqindja e kontributeve pensionale mund të jetë prej 5% deri në 15% të pagës bruto mujore nga ana e të punësuarit ose punëdhënësit. EDI verifikon nëse shumat e kontributeve të të punësuarit apo punëdhënësit janë brenda këtyre limiteve. Nëse kontributin pensional p.sh. e keni shënuar nën 5% të pagës bruto, sistemi do t’ju lajmërojë për këtë gabim, dhe mu në rreshtin e gabuar, mund të bëni përmirësimin duke klikuar në të. EDI nuk ju lejon të kaloni këtë pikë, pa bërë përmirësimin!

Ju gjithashtu mund të pëlqeni