Kreu Ekonomi A mund te shperndahet Dividenta edhe ne diqka tjeter pos parave te gatshme?

A mund te shperndahet Dividenta edhe ne diqka tjeter pos parave te gatshme?

nga Flamur Berisha

Dividendë – shpërndarje e bërë nga një kompani për një aksionar, si vijon:
1.4.1. në para të gatshme ose aksione në bazë të pjesës së interesit të
aksionarit në kompani, dhe
1.4.2. pronë tjetër, pos parave të gatshme ose e aksioneve, përveç nëse
shpërndarja bëhet si rezultat i likuidimit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni