Kreu Financa Apliko ketu per te perfituar nga pakoja e ringjalljes ekonomike

Apliko ketu per te perfituar nga pakoja e ringjalljes ekonomike

nga Flamur Berisha

I punësuari sipas kritereve dhe kushteve të Masës 1.1 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, përfiton nga njëqind euro (100€) për tre (3) muaj. Për të verifikuar nëse kualifikoheni për përfitim sipas Masës 1.1, ju lutemi referojuni linkut në vijim: Verifikimi
I punësuari sipas Masës 1.2 dhe Masës 1.3 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, përfiton nga pesëdhjetë euro (50€) për tre (3) muaj

Link: https://apps.atk-ks.org/Subvencionim?fbclid=IwAR0pOzQpal1sfSauJIxfAB_wwOznORtBXkPjyw4MAvBCmiPw8qz-ghWoEM4

Ju gjithashtu mund të pëlqeni