Kreu Ekonomi ATK: Do te bëhet Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve

ATK: Do te bëhet Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve

nga Flamur Berisha

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe të mëdha, nën-deklaruesit te bizneset mikro dhe të vogla, me qëllim të identifikimit të atyre bizneseve, të cilat nën deklarojnë të ardhurat e tyre.

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor:

Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni