Kreu Ekonomi ATK: do tu kryejme kontrolle te gjitha bizneseve që deklarojnë me humbje dhe me zero

ATK: do tu kryejme kontrolle te gjitha bizneseve që deklarojnë me humbje dhe me zero

nga Flamur Berisha

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si:

Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe të mëdha, nën-deklaruesit te bizneset mikro dhe të vogla, me qëllim të identifikimit të atyre bizneseve, të cilat nën deklarojnë të ardhurat e tyre.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni