Kreu Ekonomi ATK me komunikatë për media (Dokument)

ATK me komunikatë për media (Dokument)

nga Flamur Berisha

𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐊𝐀𝐓𝐄̈ 𝐏𝐄̈𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 – 𝐀𝐓𝐊 𝐭𝐞𝐣𝐤𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐡𝐲𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐦𝐮𝐚𝐣𝐢𝐧 𝐣𝐚𝐧𝐚𝐫, 𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡 𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐞̈ 𝐬𝐡𝐮𝐦𝐞̈

Të hyrat në Administratën Tatimore të Kosovës për muajin janar kanë shënuar performancë të mirë duke tejkaluar pritshmëri e planifikuara. Për muajin e parë të këtij viti janë mbledhur 64.04 milion euro, që në krahasim me planin kemi rreth 4 milion euro të mbledhura më shumë.
Trendi i arritur për këtë muaj, tregon një nismë të mirë të punës së ATK-së e cila patjetër se do të ketë reflektim edhe në aktivitetet tjera, të cilat vitin 2020 si shkak i pandemisë janë zhvilluar brenda mundësive, të cilat kanë lejuar vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
ATK është në fazën e finalizimit të dokumenteve strategjike, të cilat do të përcaktoj objektivat dhe aktivitetet tjera për këtë vit dhe vitet në vazhdim.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni