Kreu Ekonomi ATK me komunikatë për media

ATK me komunikatë për media

nga Flamur Berisha

𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐊𝐀𝐓𝐄̈ 𝐏𝐄̈𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 – 𝐀𝐓𝐊 𝐦𝐛𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐩𝐞̈𝐫𝐦𝐛𝐲𝐥𝐥𝐞̈𝐬 𝐩𝐞̈𝐫 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐥𝐞̈𝐭 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐢𝐭

Administrata Tatimore e Kosovës sot ka mbajtur takimin përmbyllës për vitin 2020 më palët e interesit, në të cilin u diskutua ndikimi i pandemisë COVID 19 në sektorin e ekonomisë.

Agjenda e diskutimit ishte ndikimi i pandemisë në të hyrat e ATK-së, borxhet dhe aktivitetet e tjera, zbatimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike-COVID 19, mos-deklarimi i punëtorëve nga punëdhenesit dhe tema të ngjashme, të cilat kryesisht ndërlidhen me atë që komuniteti i bizneseve janë duke u ballafaquar gjatë kësaj periudhe, si rezultat i vështirësive të krijuara nga pandemia.

Zëvendësues, Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ekrem Hysenaj, gjatë fjalës së tij tha se secili nga ne duhet të kemi parasysh situatën e krijuar, e cila për fat të keq ka prekur jashtë mase sektorin e ekonomisë, e si rezultat i kësaj ATK ka pasur rënie të theksuar të të hyrave, si dhe rritje të stokut të borxheve tatimore. Z.Hysenaj tha se pasqyrimin më të mirë të indikacionit që ka dhënë pandemia është rënia në 1.2 miliard euro e qarkullimit të bizneseve. Ai po ashtu, kërkoj nga përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve që të vazhdojnë të japin kontributin e tyre në të mirë të rikthimit në normalitet të sistemit tatimor.

Ndër të tjera, drejtori Hysenaj vlerëson në maksimum gatishmërinë e komunitetit të bizneseve në ofrimin e çdo lloj propozimi, i cili do të lehtësonte këtë proces, si dhe do të na ndihmonte si institucion që t’i kryejmë përgjegjësit tona.
Ndërsa, përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, e vlerësuan bashkëpunimin që ATK në vazhdimësi ka treguar, si dhe në të njëjtën kohë ngritën shumë çështje më të cilat bizneset janë duke u ballafaquar. Ata gjithashtu, vlerësuan hapat të cilët ATK i ka ndërmarr gjatë kësaj periudhe të vështirë, për të lehtësuar sa do pak deklarimin dhe pagesën e tatimeve.

ATK i falënderon të gjithë tatimpaguesit të cilët i kryejnë me kohë obligimet tatimore dhe njëkohësisht inkurajon tatimpaguesit që t’i deklarojnë dhe paguajnë tatimet që janë të përcaktuara me ligj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni