Kreu Ekonomi Bislimi: Qeveria e Kosoves do ti ndaje 3 milion euro per mbeshtetje te OJQ-ve per projektet e tyre

Bislimi: Qeveria e Kosoves do ti ndaje 3 milion euro per mbeshtetje te OJQ-ve per projektet e tyre

nga Flamur Berisha

Masa  7. Qeveria e Kosovës e sheh segmentin e shoqërisë civile dhe angazhimet e tyre si tejet të rëndësishëm, e në veçanti ato aktivitete që drejtpërdrejt kontribuojnë në avancimin e interesave të komunitetit. Për mbështetje të OJQ-ve në projektet e tyre në komunitet, qeveria në 24 muajt në vijim alokon 3 milionë euro.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni