Kreu Ekonomi Bislimi: Te gjitha bizneset qe jane ne pronesi te grave. Qeveria do u paguaj 100% te interesit

Bislimi: Te gjitha bizneset qe jane ne pronesi te grave. Qeveria do u paguaj 100% te interesit

nga Flamur Berisha

Andaj, masa 3.c synon fuqizimin e rolit të gruas në ekonomi, në mënyrë që gratë të avancohen në bartës të procesit të përmirësimit të standardit të jetesës në vend.

Për të gjitha aplikacionet për kredi të komunitetit të biznesit që janë në pronësi të grave, qeveria merr përsipër mbulim 100% të shpenzimeve të interesit, në rastet kur norma e interesit nuk kalon mbi ___%.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni