Kreu Ekonomi Biznesi i cili bën pagesa për personat fizikë jo afaristë, si bujqit, fermerët etj. A obligohet të mbaj tatimin në burim?

Biznesi i cili bën pagesa për personat fizikë jo afaristë, si bujqit, fermerët etj. A obligohet të mbaj tatimin në burim?

nga Flamur Berisha

Biznesi që bënë pagesa për personat fizikë jo-afaristë, bujqit, fermerët, grumbulluesit e materialeve recikluese, frutave të malit, bimëve mjekuese dhe të ngjashme me to është i obliguar të mbajë tatimin në burim në shkallën prej tre përqind (1%) të bruto pagesës, në momentin e pagesës.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni