Kreu Ekonomi Biznesi i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale, për sa vite është i obliguar të vazhdoj të deklaroj me këtë formë?

Biznesi i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale, për sa vite është i obliguar të vazhdoj të deklaroj me këtë formë?

nga Flamur Berisha

Tatimpaguesi i cili ka tejkaluar qarkullimin bruto vjetor mbi pesëdhjetë mijë euro (30.000€), si dhe ai i cili ka përzgjedhur vullnetarisht të tatohet në të ardhura reale, është i obliguar që të raportojë të ardhurat dhe të bëjë pagesat si biznes i madh, për periudhën tatimore në të cilën bruto qarkullimi tejkalon pesëdhjetë mijë euro (30.000€) apo për periudhën kur ka përzgjedhur vullnetarisht të tatohet në të ardhura reale dhe së paku për tri (3) periudha tatimore vijuese.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni