Kreu Ekonomi Borxhi i brendshëm prekë shifrën prej 1 miliardë eurove

Borxhi i brendshëm prekë shifrën prej 1 miliardë eurove

nga Flamur Berisha

Të dhënat tremujore të vitit 2021 mbi Borxhin e Përgjithshëm që përfshin indikatorët kyç të borxhit publik tregojnë se borxhi i përgjithshëm që ka shteti është rritur në tre mujorin e parë të këtij viti në fiks 1 miliard e 528 milionë euro, ndërsa me 31 drejtor 2020 ai ishte mbyllur në vlerë prej 1 miliard e 487 milionë euro.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi i brendshëm i shtetit për herë të parë ka arritur në 1 miliard euro, derisa më 31 dhjetor 2020 prerja e borxhit ishte bërë në vlerë prej 961 milionë euro. Në vitin 2019 ai ishte më i vogël, 791 milionë euro.

Borxhi i jashtëm, ose ai ndërkombëtarë është në vlerë prej 516 milionë euro. Shteti ka marrë kredi në 13 organizatat të ndryshme për projekte. Kredia më e madhe është ndaj Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim – ANZH në vlerë prej 140 milionë eurove, pastaj ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim – BNRZh në vlerë prej 118 milionë euro, ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtarë –FMN 97 milionë euro, etj.

31 milionë euro janë të bllokuara për shkak të garancionit shtetëror.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni