Kreu Ekonomi Cilat janë detyrimet tatimore të Ortakërisë dhe ortakëve?

Cilat janë detyrimet tatimore të Ortakërisë dhe ortakëve?

nga Flamur Berisha

Ortakëria apo grupimi i personave është përgjegjës për dorëzimin e deklaratave dhe kryerjen e pagesave të të gjitha tatimeve për të cilat ortakëria apo grupimi i personave bëhet i detyrueshëm.

Ortakëritë sipas Ligjit obligohen të dorëzojnë deklaratën vjetore (DO) ku përfshihen të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e ortakëve, pa obligim pagese. Po ashtu, ortakëria është e obliguar të deklarojë dhe të paguaj për Tatimin në Paga, Kontribute Pensionale, Tatim në Qira, TVSH, etj.

Ndërsa, ortakët apo anëtarët e grupit, obligohen të paguajnë tatimet në të ardhura obligative përmes kësteve paradhënie.

Ortakët apo anëtarët e grupit për deklarimin dhe pagesën e paradhënieve duhet të dorëzojnë Pasqyrën IL apo QL, ndërsa për Deklarimin Vjetor duhet të dorëzojnë Deklaratën Vjetore PD apo CD

Ju gjithashtu mund të pëlqeni