Kreu Ekonomi Cilat janë normat e tatimit në të ardhurat tremujore

Cilat janë normat e tatimit në të ardhurat tremujore

nga Flamur Berisha

Normat e tatimit ne te ardhura tremujore jane:

Të ardhurat bruto për tremujor nga: shitja me pakicë, prodhim, tregti, transport, bujqësi dhe veprimtari tjera komerciale………3%

Të ardhurat bruto për tremujor nga: shërbimet, veprimtaritë profesionale, të zanatit, argëtimit dhe të ngjashme……..9%

Fitimi i paraparë për periudhën Tatimore…………10%

Ju gjithashtu mund të pëlqeni