Kreu Biznes Cilat janë normat e zhvlersimit të Aseteve në Kosovë?

Cilat janë normat e zhvlersimit të Aseteve në Kosovë?

nga Flamur Berisha

Paragrafi 4 i nenit 15 të Ligjit parashikon që për zhvlerësim të përdoret metoda lineare. Duke pasur parasysh normat e zhvlerësimit për secilën kategori të aseteve (siç janë kategorizuar në paragrafin 3 të nenit 15), kjo do të thotë Kategoria 1 e aseteve të reja (norma e zhvlerësimit 5%) do të zhvlerësohet në shuma të barabarta gjatë 20 periudhave tatimore, Kategoria e re 2 e aseteve (Shkalla e zhvlerësimit 20%) do të zhvlerësohet në shuma të barabarta gjatë 5 periudhave tatimore, dhe Kategoria 3 e re e aseteve (norma e zhvlerësimit 10%) do të zhvlerësohet në shuma të barabarta gjatë 10 periudhave tatimore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni