Kreu Ekonomi Cilat lloje te bizneseve mund ta zvoglojne fitimin duke i zbritur shpenzimet e lejueshme?

Cilat lloje te bizneseve mund ta zvoglojne fitimin duke i zbritur shpenzimet e lejueshme?

nga Flamur Berisha

Për bizneset, të cilat deklarojnë në baza reale apo ato që kanë zgjedhur vullnetarisht të deklarojnë në baza reale, lejohen si zbritje nga të ardhurat e përgjithshme të krijuara nga pasuria e paprekshme, qiratë apo aktivitetet afariste, shpenzimet e paguara ose të shkaktuara gjatë periudhës tatimore që janë tërësisht, vetëm dhe drejtpërdrejtë të lidhura me aktivitetet e tilla që gjenerojnë të ardhura, përfshirë primet për sigurim shëndetësor, të paguara në interes të punëtorit dhe ato të varura që duhet të përfshihen në polisën e të punësuarit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni