Kreu Financa Cilat produkte zbatohen me normë të sheshtë të TVSH-së? (8%)

Cilat produkte zbatohen me normë të sheshtë të TVSH-së? (8%)

nga Flamur Berisha

Lista e produkteve për të cilat zbatohet skema e normës së sheshtë është si në vijim:
 Produktet bujqësore:
o Produkte primare bujqësore të përgjithshme;
o Bimët zbukuruese, aromatike, mjekuese, të natyrës dhe të serave;
o Prodhimi i kërpudhave dhe frutave të malit;
o Prodhimi i fidanëve (kultivimi i pemëve dhe perimeve të reja për shitje) dhe farërave.

 Produktet blegtorale:
o Qumështi dhe nën-produktet e qumështit;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni