Kreu Ekonomi Cilat tatime aplikohen në Kosovë?

Cilat tatime aplikohen në Kosovë?

nga Flamur Berisha

Tatimet qe aplikohen ne Kosove jane:

Administrata Tatimore e Kosoves;
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
Tatimi në të Ardhura Personale
Tatimi në të Ardhura të Korporatave
Tatimi në Lojërat e Fatit (Licencimi)
Kontributet Pensionale

Dogana e Kosoves;
Taksat Doganore
Akciza

Komunat e Kosoves:
Tatimi mbi Pronën
Taksat lokale

Ju gjithashtu mund të pëlqeni