Kreu Ekonomi Cili është afati qe duhet ti regjistroj Z Raportet dhe Faturat Shitese ne Librin e Shitjes

Cili është afati qe duhet ti regjistroj Z Raportet dhe Faturat Shitese ne Librin e Shitjes

nga Flamur Berisha

Dokumentet duhet të regjistrohen, si në vijim;

Shitjet për të cilat një faturë e shitjes është lëshuar duhet të regjistrohet në librin e blerjeve brenda 5 ditëve pas pranimit të faturës së blerjes. ,

shitjet në para të gatshme , duhet të regjistrohen në librat apo ditarët përkatës në bazë ditore, jo më larg se ditën e nesërme.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni