Kreu Biznes Çka duhet të dini për Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale?

Çka duhet të dini për Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale?

nga Flamur Berisha

Ky udhëzues është pregatitur nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe TRUST-i i Kursimeve Pensionale të Kosovës, për t’i asistuar punëdhënsve që të respektojnë legjislacionin në fuqi, përkatësisht procedurat e mbajtjes në burim të Tatimit në Paga dhe Kontributeve Pensionale të punëtorëve. Si i tillë është i shkruar në mënyrë të thjeshtë, me shembuj të kuptueshëm dhe nuk është dokument ligjor, por ka qëllim të përdoret vetëm si udhëzues.

Udhezuesin e plote e gjeni ketu:

https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/Udhezuesi-per-punedhenes_Shqip.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni