Kreu Ekonomi Çka konsiderohet fitim kapital?

Çka konsiderohet fitim kapital?

nga Flamur Berisha

Fitim kapital janë të ardhurat, të cilat tatimpaguesi i realizon përmes shitjes apo formave tjera të tjetërsimit të pasurive kapitale, duke përfshirë pasurinë e tundshme, të patundshme dhe letrat me vlerë. E ardhura e cila realizohet, nënkupton dallimin pozitiv në mes të të hyrave nga shitja e pasurisë kapitale sipas çmimit të shitjes dhe vlerës neto në libra.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni