Kreu Financa Çka nëse një person ngarkon TVSH-ne, pa qenë i regjistruar në TVSH?

Çka nëse një person ngarkon TVSH-ne, pa qenë i regjistruar në TVSH?

nga Flamur Berisha

Nëse një person që nuk është i regjistruar ne TVSH, e ngarkon TVSH-në në furnizimet e bëra, do t’i nënshtrohet obligimit të TVSH-së mbi ato furnizime, si dhe do të aplikohen ndëshkime të përcaktuara melegjislacion tatimor

Ju gjithashtu mund të pëlqeni