Kreu Ekonomi Çka nëse një person ngarkon TVSh-në, pa qenë i regjistruar për TVSh?

Çka nëse një person ngarkon TVSh-në, pa qenë i regjistruar për TVSh?

nga Flamur Berisha

Nëse një person që nuk është i regjistruar për TVSh, e ngarkon atë në furnizimet e bëra, në bazë të legjislacionit tatimor do t’i nënshtrohet të TVSh-së mbi ato shitje, si dhe do të ketë ndëshkime administrative.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni