Kreu Ekonomi Çka nëse një person ngarkon TVSH, pa qenë i regjistruar për TVSH?

Çka nëse një person ngarkon TVSH, pa qenë i regjistruar për TVSH?

nga Flamur Berisha

Nëse një person që nuk është i regjistruar për TVSH, e ngarkon TVSH-në në furnizimet e bëra, do t’i nënshtrohet obligimit të TVSH-së mbi ato furnizime, si dhe do të aplikohen ndëshkime të përcaktuara melegjislacion tatimor

Ju gjithashtu mund të pëlqeni