Kreu Ekonomi Çka përfshihet në të ardhurat bruto?

Çka përfshihet në të ardhurat bruto?

nga Flamur Berisha

Të ardhurat bruto nënkuptojnë të gjitha të ardhurat e fituara ose të akumuluara, duke përfshirë mes tjerash, të ardhurat nga veprimtaritë e prodhimit, tregtisë, financave, investimeve, veprimtarisë profesionale ose veprimtarive të tjera ekonomike.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni