Kreu Ekonomi Deri në sa vite lejohet bartja e humbjeve të pritura në deklaratat tatimore?

Deri në sa vite lejohet bartja e humbjeve të pritura në deklaratat tatimore?

nga Flamur Berisha

Te neni “Humbjet Tatimore”, është ndryshuar paragrafi 2 dhe humbja mund të bartet vetëm për 4 vite.

Në përgjithësi në tërë Ligjin Nr. 05/-L-029 për Tatim në të Ardhurat e Korporatave, janë përmirësuar edhe gabime gjuhësore, si dhe janë bërë riformulime të disa paragrafëve me qëllim që të jenë qartë të kuptueshme.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni