Kreu Ekonomi Dokumentet që janë të nevojshme për mbyllje të Biznesit Individual

Dokumentet që janë të nevojshme për mbyllje të Biznesit Individual

nga Flamur Berisha

I. Dokumentet që janë të nevojshme për shuarje të Biznesit Individual ose Ortakërisë së Përgjithshme:

  1.  Plotësimi i formularit D,
  2. Kopja e letërnjoftimit të pronarit (pronarëve),
  3. Certifikata Origjinale e biznesit,
  4. Vërtetimi prej Administratës Tatimore të Kosovës për shuarjen e biznesit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni