Kreu Ekonomi E konfirmuar: Dorëzimi i pasqyrave financiare në KKRF do të bëhet në sistemin EDI të ATK-së

E konfirmuar: Dorëzimi i pasqyrave financiare në KKRF do të bëhet në sistemin EDI të ATK-së

nga Flamur Berisha

Keshilli Kosovar per Raportim Finaciar dhe Administrata Tatimore e Kosoves jane duke bërë gati sistemin ne menyre qe dorezimi i pasqyrave financiare te mos dorezohet fizikisht ne zyret e KKRF-se por ne sistemin EDI te ATK-se.

Sistemi planifikohet te jete gati ne kete afat ne menyre qe te dorezohen pasqyrat ne kohe dhe mos te kete grumbullim te njerzeve pasi rrezikohen nga infeksionet me COVID-19.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni