Kreu Ekonomi Gjobat e ATK-së të cilat u lëshohen bizneseve sipas qarkullimit vjetor

Gjobat e ATK-së të cilat u lëshohen bizneseve sipas qarkullimit vjetor

nga Flamur Berisha

Çdo person i cili kërkohet të krijojë ose mbajë regjistrime sipas Ligjit dhe i cili nuk e kryen këtë, do t’i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ, si në vijim:

Qarkullimi vjetor
Deri në 30,000€ gjoba eshte 125 €
30,000€ deri 200,000€ gjoba eshte 250€
200,000€ deri 500,000€ gjoba eshte 500 €
500,000€ e me teper gjoba eshte 1000 €

Ju gjithashtu mund të pëlqeni