Kreu Financa Hapet aplimi për shtesat për fëmijet e lindur nga 2015 e tutje

Hapet aplimi për shtesat për fëmijet e lindur nga 2015 e tutje

nga Flamur Berisha

Hapet aplikimi për Shtesa për Fëmijë për të gjitha nënat që kanë fëmijë të lindur nga data 1 janar 2015 e tutje.

Për të aplikuar për Shtesa për Fëmijë referojuni vegëzës në vijim:

https://ekosova.rks-gov.net/Security/Index?ReturnUrl=%2FServices%2FSubService%3Fservice%3D312

Ju gjithashtu mund të pëlqeni