Kreu Biznes Ja cilat libra dhe dokumente duhet ti mbajne bizneset!

Ja cilat libra dhe dokumente duhet ti mbajne bizneset!

nga Flamur Berisha

Tatimpaguesi i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale duhet të mbajë librat dhe regjistrimet sipas Standardeve të Kontabilitetit. Ndërsa tatimpaguesi i cili nuk tatohet në bazë të të ardhurave reale duhet të mbajë librat dhe regjistrimet, si në vijim:

• Librin e blerjeve, në të cilin regjistrohen të gjitha blerjet dhe kthimet;
• Librin e shitjeve, në të cilin regjistrohen të gjitha shitjet dhe kthimet;
• Librin e arkës, në të cilin regjistrohen të gjitha hyrjet dhe daljet e arkës;
• Raportet bankare, përfshirë regjistrimet e depozitave dhe tërheqjeve;
• Kopjet e dokumenteve mbështetëse për shënimet në librin përkatës;

• Regjistrimin e mallit;
• Librin e të punësuarve, në të cilin regjistrohen të punësuarit

Ju gjithashtu mund të pëlqeni