Kreu Ekonomi Kaq para do te fitojne punëtorët e këtyre sektorëve që janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut me COVID-19

Kaq para do te fitojne punëtorët e këtyre sektorëve që janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut me COVID-19

nga Flamur Berisha

1.6. MASA 6 – Sigurimi i shtesës mbi pagë për sektorët që bartin barrën kryesore në menaxhimin e pandemisë, për punëtorët e këtyre sektorëve në terren dhe që janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut të infektimit me COVID-19 në punën e tyre (jo i gjithë stafi i këtyre institucioneve), do të ndahen mjete në shumë 11,000,000 € (njëmbëdhjetë milionë euro).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni