Kreu Ekonomi Kërkohen 2 Praktikant me mundësi punësimi – Teknik i kontabilitetit

Kërkohen 2 Praktikant me mundësi punësimi – Teknik i kontabilitetit

nga Flamur Berisha

PAC Consulting Group L.L.C. shpall konkurs:

Pozita: 2 Praktikant/e me mundësi punësimi – Teknik i kontabilitetit
Departamenti: Tatime dhe Kontabilitet
Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat e punës:
• Kalkulimi dhe përgatitja e listës së pagave,
• Përgatitja e librave tregtar,
• Mbështetje në punët administrative.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:
• Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet) – (ose në përfundim të studimeve)
• Teknik i Kontabilitetit – niveli i parë i preferuar
• Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel dhe Word.

Cilësi personale:
• Të jetë i besueshëm dhe i drejtë.
• Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm.
• Të jetë fleksibil.
• Të ketë kulturë dhe qasje të mirë ndaj personave me të cilët punon.

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : pacconsultingshpk@gmail.com jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkuroni.

Praktika do të zgjat tre muaj ndërsa në fund të kësaj periudhe do të bëhet vlerësimi i kandidatëve për vazhdimin e mardhënieve të rregullta të punës.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 15 Maj 2021.
CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të mirren në konsiderat.
Do të ftohen vetëm kandidatët e perzgjedhur.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni