Kreu Ekonomi Kerkohet nje Kontabilist per këte kompani. Apliko ketu:

Kerkohet nje Kontabilist per këte kompani. Apliko ketu:

nga Flamur Berisha

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

I. Financier / Kontabilist
LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

II. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT Per Postin:
Kontabilist/e, Administor/e interne të çertifikuar

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjespër kontabilist/e.

 • Të ketë Diplomë Universitaretë Fakultetit Ekonomik;
 • Të jetë kontabilist/e i/e çertifikuar; (preferuara)
 • Përvojë pune së paku2 vjeçare në fushën e financave (Ta ketë të dëshmuar me referencë); e preferuar
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës
 • Njohja e programit të kontabilitetit PRO-DATA  e domësdoshme;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Veçanarisht Excel)
 • Njohja e gjuhës Angelze – e domësdoshme
 • Certifikata e SCAAK konsiderohet përparsi.
 • Zotësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshime për punë;
 • Zotësi të mira komunikimi me klientët;
 • I/e gatshëme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
 • I/e gatshëme për vizita në teren;
 • Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshme për punë.

Detyrat e punës për pozitën:

 • Regjistron transaksionet ditore në sistemin e kontabilitetit;
 • Regjistrimet në kontabilitet, respektivisht faturat shitëse, blerëse, shpenzime, etj;
 • Regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në kontabilitet;
 • Regjistrimin dhe llogarimbajtjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime, borxhe etj;
 • Përfaqësimin e biznesit para institucioneve financiare kur kërkohet nga punëdhënësi;
 • Ndihmon në përpunimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të brendshme per klientet specifik;
 • Pranimin dhe dorezimin e porosive nga klientet;
 • Përgaditjen e pasqyrave financiare vjetore, analizën e tyre;
 • Raporte të klintëve, analitikë e klientëve, raporte dhe analitikë për produkte;
 • Punë të kontabilitetit;
 • Menaxhimin e pagesave më arkë;
 • Prezentimi i biznesit nëse kërkohët nga kompania;
 • Punë administrative;
 • Punë të tjera në lëminë Financave dhe të kontabilitetit më interes për kompaninë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • Diploma e Univesitetit;
 • Certifikatë e Kontabiliteti e preferuar
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Vërtetimi/Referencë e përvojës së punës (Duke përfshirë Nr. kontaktues);
 • Letër motivuese;
 • CV. 

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: konkurs@magicice.net
ose per informim ne tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15, e Hene deri te Enjten, kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë. Konkursi eshte i hapur deri me: 27/01/2021.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni