Kreu Financa Këto kategori të familjeve do të subvencionohen me 3000 euro nga pakoja e ringjalljes ekonomike

Këto kategori të familjeve do të subvencionohen me 3000 euro nga pakoja e ringjalljes ekonomike

nga Flamur Berisha

Masa 3.6. – Mbështetja e likuiditetit familjar – 10 mil EUR
Me qëllim të adresimit të likuiditetit familjar, do të subvencionohen kreditë për konsum deri në 3,000 euro.
Kjo do t’iu mundësoj shumë familjeve të mbyllin bilancet e kredit-kartelave që kanë interesa shumë të larta,
dhe njëkohësisht të përgatiten për vjeshtë duke pasur likuiditetin e nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve
sezonale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni