Kreu Ekonomi Këtu duhet ta bëni ankesën nëse nuk ju kanë dalë paratë nga Ministria e Financave

Këtu duhet ta bëni ankesën nëse nuk ju kanë dalë paratë nga Ministria e Financave

nga Flamur Berisha

Nese nuk keni perfituar nga masat e fundit nga qeveria emailat per pyetje dhe ankesa i gjeni ketu:

Për çdo pyetje lidhur me Shtesat për Fëmijë dhe Shtesat për Lehona, ju lutemi të drejtoheni në e-mail adresën masat@rks-gov.net

Po, nëse vajza juaj ka lindur ne periudhën 2015-2021 dhe ka nënshtetësi të Republikës së Kosovës, atëherë ju kualifikoheni për përfitim nga Shtesat për Fëmijë. Aplikimi në rastin tuaj bëhet përmes email adresës masa3.5@rks-gov.net

Të gjitha organizatat jo qeveritare dhe entitetet e interesuara që ofrojnë shërbime të kuzhinave popullore mund të aplikojnë deri më 𝟏𝟗 𝐬𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫 në e-mail adresën 𝐳𝐬.𝐦𝐟@𝐫𝐤𝐬-𝐠𝐨𝐯.𝐧𝐞𝐭.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni