Kreu Ekonomi Këtu mund te aplikoni në grandet emergjentë të shpallura nga Komuna e Prishtinës

Këtu mund te aplikoni në grandet emergjentë të shpallura nga Komuna e Prishtinës

nga Flamur Berisha

Shpend Ahmeti ne Facebook ka thene:

Platformën online të aplikimit për ndarjen e ndihmës financiare prej 50 euro për çdo qytetar të Komunës së Prishtinës të konfirmuar me #covid19 pozitiv dhe ndihmës financiare prej 100 euro për pensionistët e Komunës së Prishtinës të konfirmuar me #covid19 pozitiv.Hollësite për procedurat e aplikimit dhe hollësitë e tjera mund të gjeni në vegëzën:

https://rimbursimicovid.appdec.com/?fbclid=IwAR2veLg8rJshj3jfSMjH2FV9BQDi6gPOUq5_Zexan59ugy9nGNOuWGZ7IVw

Ju gjithashtu mund të pëlqeni