Kreu Biznes Kjo është shuma e gjobes per biznese nese qmimi i artikujve në raft nuk perputhet në arke fiskale

Kjo është shuma e gjobes per biznese nese qmimi i artikujve në raft nuk perputhet në arke fiskale

nga Flamur Berisha

Çmimi në raft është pazari i dakorduar!

Konusmatorë të dashur,
Sa herë u ka ndodhur që çmimi në arkë të jetë ndryshe nga çmimi i raftit?

Kjo përbën shkelje të Ligjit.

Mos paguani çmime të rritura në arkë që dallojnë nga ato të raftit.

Ligji Nr. 06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit përcakton gjobë nga 400€ deri në 2,000€ për personin fizik dhe personin përgjegjës të personit juridik.

Bëhu konsumator vigjilent.
Raporto rastet

Ju gjithashtu mund të pëlqeni