Kreu Financa Komisioni për Integrime Evropiane ndanë 1.5 milion euro. Keshtu do te perdoren!

Komisioni për Integrime Evropiane ndanë 1.5 milion euro. Keshtu do te perdoren!

nga Flamur Berisha

Komisioni për Integrime Evropiane ka miratuar amendamentin të Marrëveshjes Financiare për IPA 2018, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që mundëson rialokimin e 1.5 milion eurove për projektin e ndërrimit të filtrave për termocentralin “Kosova B”.

Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi prezantoi Marrëveshjen derisa tha se është shumë e rëndësishme që e njëjta të hyjë në fuqi sa më shpejt në mënyrë që të rialokohen mjetet.

“Qëllimi i këtij amandamenti është që të mundësohet një rialokim i shumës së kursimeve prej 1.5 milion eurosh brenda projektit të ndërrimit të filtrave të termocentralit ‘Kosova B’ dhe përmes këtij rialokimi të mundësohet që të sigurojmë bazën ligjore për kontraktimin e kësaj shume të projektit dhe atë brenda afatit kontraktual”, tha Bislimi.

Numri dy i qeverisë tha se e vetmja mënyrë për të bërë këtë kontraktim është nënshkrimi i marrëveshjes.

“E vetmja mënyrë që ta bëjmë këtë kontraktim brenda kornizës ligjore dhe brenda afateve është që të nënshkruajmë këtë marrëveshje. Zyra e BE-së si autoriteti kontraktues në këtë rast do t’i rialokojë mjetet e parapara në pajtim me rregullat e përcaktuara nga BE përmes IPA programit dhe në pajtim me marrëveshjen kornizë që e kemi. Është shumë me rëndësi që kjo marrëveshje të hyjnë në fuqi sa më parë në mënyrë që shuma prej 1.5 milionë euro të mund të kontraktohen brenda afatit, përndryshe këto mjete duhet të kthehen mbrapa në buxhetin e BE-së. Afati i fundit për kontraktim është tetori i vitit 2022”, shtoi ai.

Komisioni miratoi edhe Projektligjin për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Transaksionet Elektronike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së dhe Projektligjin për Punimet nga Metalet e Çmuara, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së. /KP/Telegrafi/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni